Güvenlik Raporlama Olay Bildirim Takip Formu
23 Ekim 2019

GÜVENLİK RAPORLAMA OLAYBİLDİRİM TAKİP FORMU

Doküman No :GR.FR.02

Yürürlük Tarihi :07.09.2015

Revizyon Tarihi :02.01.2018

Revizyon No :02

Sayfa No :1/1

 

 

 

Bildirimin Konusu

 

HASTA GÜVENLİĞİ

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

İlaç Güvenliği

Şiddet

Cerrahi Güvenlik

Yaralanma

Transfüzyon Güvenliği

Mobbing

Diğer

Diğer

 

Olayı Anlatınız

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsa Görüş

ve Önerilerinizi Yazınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖF No

 

 

DÖF

 

DÖF DURUMU