EVDE SAĞLIK BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI
25 Eylül 2019

BAKANLIK YENİ AMBLEMİ.jpg

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TERCAN DEVLET HASTANESİ

EVDE SAĞLIK BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

BAKANLIK YENİ AMBLEMİ.jpg

Dök.no:KY.E.S.001

Yürürlülük tarihi:01.01.2012

Revizyon tarihi:00

Revizyon no:00

Sayfa no :1 \1

 

BAŞHEKİM

Dr.Ertürk YILDIZ

                                                                                 ↓

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SORUMLU HEKİMİ

Uzm.Dr. Ömer KARAHAN

 

                                                     ↓

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SORUMLU HEMŞİRESİ

Sibel DAĞDEVİREN

                                                         ↓

EVDE SAĞLIK BİRİMİ ŞÖFÖR \SAĞLIK MEMURU

Yasin YILDIRIM