İdari Birimler
24 Haziran 2020


Çalışan Hakları ve Güvenliği

 Sosyal Hizmetler
 
Hasta Hakları

Bilgi İşlem

Fatura

İstatistik

Personel

Ambar

Ayniyat

Teknik Servis

Yemekhane